Kandidat – Dragana Bogdanović

Dana 23.7.2021 sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Dragane Bogdanović Opservacija organskog otpada sa kvantaške pijace (ostaci voća i povrća).