Kandidat – Dragan Suzić

Dana 16.10.2018. sa početkom u 12.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatа Dragana Suzića Sakupljačka privreda – ekonomija prirodnih dobara.