Kandidat – Dragan Nikolić

Dana 21.6.2021. sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada kandidata Dragana Nikolića Energetski potencijali biomase i korišćenje visokoenergetskih biljaka kao obnovljivog izvora energije na teritoriji grada Čačka.