Kandidat – Đorđe Petrovic

Dana 12.1.2019. sa početkom u 11.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatа Đorđa Petrovića Malčiranje kao mera zaštite i unapređenja kvaliteta zemljišta.

Pozovite nas