Kandidat – Đukelić Uroš

Dana 19.01.2022. godine sa početkom u 13.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Đukelić Uroša „Rekultivacija površinskih kopova i odlagališta“.

Pozovite nas