Kandidat – Đorđe Pejović

Dana 10.7.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali Miscanthus Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Đorđa Pejovića Moderni pristupi u sistemu upravljanja opasnim otpadom – boje, lakovi i razređivači.

Pozovite nas