Kandidat – Dimitrije Tošić

Dana 7.12.2017. sa početkom u 11.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Dimitrija Tošića pod naslovom „Mogućnost proizvodnje komposta od biomase sa javnih površina u gradu Beogradu i njena upotrebljivost u organskoj poljoprivredi i rasadničkoj proizvodnji.“

 

Pozovite nas