Kandidat – Dimitrije Obradović

Dana 30.9.2019. sa početkom u 13.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Dimitrija Obradovića Neki aspekti upravljanja medicinskim otpadom i primeri dobre prakse u Republici Srbiji.

Pozovite nas