Kandidat – Dejana Bežanović

Dana 6.11.2021 sa početkom u 12.30 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Dejane Bežanović Zaštita biodiverziteta Specijalnog rezervata prirode Zasavica.

Pozovite nas