Kandidat – Dejan Vukić

Dana 15.7.2021 sa početkom u 13.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Dejana Vukića Zagađenje životne sredine – vazduh“.