Kandidat – Dejan Šulović

Dana 14.3.2016. sa početkom u 12.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Dejana Šulovića pod naslovom „Remedijacija deponije na teritoriji opštine Veliko Gradište„.

Pozovite nas