KANDIDAT – DAVOR SMILJANIĆ

Dana 13.12.2016., sa početkom u 15:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata DAVORA SMILJANIĆA iz Beograda, pod naslovom „Značaj reintrodukcije jelena za biodiverzitet Nacionalnog parka Fruška gora“.

Izvеštaj komisije

 

Pozovite nas