KANDIDAT – DAVOR SMILJANIĆ

Dana 13.12.2016., sa početkom u 15:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata DAVORA SMILJANIĆA iz Beograda, pod naslovom „Značaj reintrodukcije jelena za biodiverzitet Nacionalnog parka Fruška gora“.

Izvеštaj komisije