Kandidat – Darko Milosavljević

Dana 25.10.2018. sa početkom u 12.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Darka Milosavljevića Uticaj urbanicazije na stanje životne sredine u Jagodini.

Pozovite nas