Kandidat – Darko Cvejić

Dana 18.10.2016. sa početkom u 11.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Darka Cvejića pod naslovomMetodologija projektnog planiranja, dizajniranja i upravljanja implementacijom projekta po EU standardima.

Pozovite nas