KANDIDAT – DANIJELA SANDIĆ

Dana 03.02.2017., sa početkom u 13:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje Danijele Sandić iz Beograda, pod naslovom „Integrisani menadžment sistemi u životnoj i radnoj sredini“.

Izvеštaj komisije o master radu

Pozovite nas