Kandidat – Danijela Gavrić

Javna odbrana master rada kandidatkinje Danijele Gavrić pod naslovom REŠENJE ODLAGANJA ORGANSKOG OTPADA U JAVNO  KOMUNALNOM PREDUZEĆU „STARI GRAD“ ŠABAC TEHNOLOGIJOM KOMPOSTIRANJA“, održaće se u subotu, 16.12.2017. godine sa početkom u 14:00h na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.