Kandidat – Danijela Damjanović

Dana 9.10.2021 sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Danijele Damjanović Modeli upravljanja posebnim tokovima otpada na teritoriji grada Beograda.