Kandidat – Damjan Pavlović

Dana 8.3.2017. sa početkom u 11.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatа Damjana Pavlovića pod naslovom „Fizičko-hemijski  aspekti  prerade  savske  vode u vodu za piće“.

Pozovite nas