Kandidat – Brankica Tabak

Dana 04.06.2022. godine sa početkom u 10.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada  „Urbanoekološki aspekti gradnje i proizvodnja građevinskog zemlјišta“ kandidatkinje Brankice Tabak.

Pozovite nas