Kandidat – Branislav Todorović

Dana 16.11.2017. sa početkom u 09.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Branislava Todorovića pod naslovom Strategija genetičke konzervacije balkanskog risa.