Kandidat – Božidarka Prole

Dana 3.11.2016. sa početkom u 12.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Božidarke Prole pod naslovom Monitoring aerozagađenja i procena uticaja na zdravlje ljudi na području grada Beograda.

Pozovite nas