Kandidat – Božidarka Prole

Javna odbrana master rada kandidatkinje Božidarke Prole pod naslovom „Analiza teških metala (Pb, Cd, Ni) u suspendovanim česticama PM10 korišćenjem tehnike ICP-OES i njihovo ekotoksikološko dejstvo na lokalitetu RT „Zajača“,  održaće se u ponedeljak 26.11.2018. godine sa početkom u 11h u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (adresa Kneza Miloša 82).

Pozovite nas