KANDIDAT – BOŽIDAR MISKINOVIĆ

Dana 29.06.2016., sa početkom u 10:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata BOŽIDARA MISKINOVIĆA iz Beograda, pod naslovom „Ekosistemski procesori-primer dobre prakse“.

Izveštaj o master radu

Pozovite nas