Kandidat – Bojana Vekić

Dana 29.1.2018. sa početkom u 12.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje  pod naslovom Procena efikasnosti upravljanja rezervatom prirode „Vinatovača“.