Kandidat – Bojana Stevanović

Dana 07.12.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Bojane Stevanović Vodni resursi opštine Bogatić.

Pozovite nas