Kandidat – Bojana Milošević

Dana 22.4.2016. sa početkom u 12.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Bojane Milošević pod naslovom „Strategija zaštite sivog vuka„.

Pozovite nas