Kandidat – Bojana Dinov

Dana 24.12.2021 sa početkom u 10.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Bojane Dinov Negativan uticaj izgradnje MHE na reku Pčinju i njene pritoke.

Pozovite nas