Kandidat – Bojan Skerlić

Dana 29.1.2018. sa početkom u 11.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Bojana Skerlića pod naslovom Ekološki status Garaškog jezera.

Pozovite nas