Kandidat – Bogdan Vujović

Dana 7.10.2015. sa početkom u 13.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Bogdana Vujovića pod naslovom Neki aspekti upravljanja otpadom sa posebnim akcentom na farmaceutski otpad u firmi WESTPHARM DOO UŽICE“.

Odluka o podobnosti teme diplomskog rada