KANDIDAT – BOGDAN VUJOVIĆ

Dana 25.03.2017., sa početkom u 14:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata Bogdana Vujovića iz Užica, pod naslovom „PRAĆENJE STANJA I KONTROLA KORIŠĆENJA SEKUNDARNIH SIROVINA I OPASNIH MATERIJA I NJIHOV UTICAJ NA KVALITET ŽIVOTNE SREDINE NA PRIMERU PROIZVODNOG PREDUZEĆA IZ METALSKE INDUSTRIJE“.