Kandidat – Bogdan Đorđević

Dana 26.4.2016. sa početkom u 11.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Bogdana Đorđevića pod naslovom „Projektne aktivnosti u cilju podizanja ekološke svesti o značaju reciklaže u školama na teritoriji opštine Vračar„.

Pozovite nas