Kandidat – Biljana Marković

Dana 11.12.2018. sa početkom u 12.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Biljana Marković SVAP2 u funkciji monitoringa ekološkog stanja površinskih tokova – studija slučaja Radaljska reka.

Pozovite nas