Kandidat – Ayiman Omar Alkhammas

Dana 13. februara 2018., sa početkom u 13:00 časova, Ayiman Omar Alkhammas iz Libije pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Uticaj agroekoloških i zemljišnih uslova Podunavlja i Posavine na morfološke i proizvodne osobine korasan pšenice i mogućnost introdukcije u Libiji“.