KANDIDAT – ASME MUSBAH ABDALA

Dana 12.04.2016., sa početkom u 14:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje ASME MUSBAH ABDALA iz Libije, pod naslovom „Procena kvaliteta podzemnih voda Libije i njihov značaj za vodosbnabdevanje“.
 
Pozovite nas