Kandidat – Anica Bursac

Dana 7.9.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali poslediplomskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Anice Busarac „Epidemiologija životnoj sredini i prevencija od mogućih rizik faktora za nastanak oboljenja kod čoveka“.