Kandidat – Angelina Buljubašić

Dana 10.12.2018. sa početkom u 14.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Angeline Buljubašić Primena ekoloških rešenja u revitalizaciji površinskog toka – studija slučaja Velika reka.

Pozovite nas