Kandidat – Andrija Jokić

Javna odbrana master rada kandidata Andrije Jokića pod naslovom „Upravljanje otpadom u akcionarskom društvu Valjevska pivara“ održaće se u ponedeljak 18.06.2018. godine sa početkom u 13:00h u sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na novoj adresi fakulteta u Ulici Kneza Miloša 82). 

Pozovite nas