Kandidat – Andrea Čipak

Dana 19.3.2019. sa početkom u 13.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Andree Čipak Doprinos unapređenju upravljanja SRP Gornje Podunavlje kroz zaštitu biodiverziteta.