Kandidat – Anđela Petrović

Dana 3.2.2016. sa početkom u 12.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Anđele Petrović pod naslovom „Projektne aktivnosti u cilju smanjenja siromaštva u ruralnim područjima Grada Valjeva„.

Odluka o podobnosti teme diplomskog rada

Pozovite nas