Kandidat – Ana Simić

Dana 31.1.2019. sa početkom u 12.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ane Simić Sakupljačka privreda u funkciji održivog razvoja.