Kandidat – Ana Nastović

Dana 7.12.2018. sa početkom u 12.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Ane Nastović Značaj ekološkog okruženja u hipoterapiji – studija slučaja SPBojčinska šuma“.