Kandidat – Alja Marković

Dana 12.9.2018. sa početkom u 09.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Alje Marković Unapređenje koncepta zaštite Spomenika prirode “Zvezdarska šuma”.

Pozovite nas