Kandidat – Alja Marković

Dana 12.9.2018. sa početkom u 09.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Alje Marković Unapređenje koncepta zaštite Spomenika prirode “Zvezdarska šuma”.