KANDIDAT – ALEKSANDRA ĐORĐEVIĆ

Dana 28.06.2016., sa početkom u 13:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje ALEKSANDRE ĐORĐEVIĆ iz Požarevca, pod naslovom „Ekološko-socijalna opravdanost uspostavljanja novog lučkog područja u gradskoj opštini Kostolac“.

Izveštaj o master radu