Kandidat – Aleksandra Torbica

Dana 21.3.2017. sa početkom u 09.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Aleksandre Torbice pod naslovom Ocena ekološkog statusa opštine Ljubovija primenom DPSIR metodologije.

Pozovite nas