Kandidat – Aleksandra Stamenković

Dana 18.05.2022. godine sa početkom u 14.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Aleksandre Stamenković „Virusne epidemije gripa u 21. veku, razvoj i upravljanje situacijom”.