Kandidat – Aleksandra Ristić

Dana 10.7.2020. sa početkom u 10.00 časova u Sali Miscanthus Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Aleksandre Ristić Ugroženost životne sredine pojavama klizišta na teritoriji desne obale Dunava u Beogradu i analiza stanja i mogućnosti korišćenja prostora.

Pozovite nas