Kandidat – Aleksandra Nešić

Dana 18.6.2018. sa početkom u 10.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Aleksandre Nešić Ekološki status Tise u Srbiji.

Pozovite nas