Kandidat – Aleksandra Mladenović

Dana 03.03.2022. godine sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Aleksandre Mladenović Crvene liste i crvene knjige kao sredstva za zaštitu biodiverziteta .

Pozovite nas