Kandidat – Aleksandra Milošević

Dana 13.11.2017. sa početkom u 11.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Aleksandre Milošević pod naslovom Zagađenje vode teškim metalima, mogućnost njihovog uklanjanja i efekat na ljudsko zdravlje.

Pozovite nas