Kandidat – Aleksandra Lazarević

Dana 18.9.2020. sa početkom u 12.00 časova u Sali poslediplomskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Aleksandra Lazarevića Biodiverzitet lekovitih i aromatičnih biljaka Srbije i njihov značaj.